Detail kurzu

Interní auditor kvality - IA QMS

CERT Kladno, s.r.o.

Popis kurzu

Seznámení s normou ISO 9001 a ISO 19001

Obsah kurzu

  1. den seznámení s požadavky kriteriální normy pro systémy managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
  2. den seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012 navazujících norem z pohledu interního auditora systému kvality

workshop: metodika přípravy, průběhu a hodnocení interního auditu, zpráva z auditu, následné akce, vedení záznamů včetně přijetí nápravných opatření a ověření jejich realizace, psychologické aspekty auditu, praktické předvedení interního auditu přezkoušení absolventů kurzu

Cílová skupina

Vyškolení interních auditorů kvality – QMS

Kontaktní osoba

Jiřina Minaříková
+420 312 645 512
cert@cert.cz

Hodnocení
Organizátor