CERT Kladno, s.r.o.

• Poradenství systémů managementu kvality podle normy ISO 9001 • Poradenství systémů ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 • Poradenství environmentálních systémů a validace environmentálních prohlášení – EMAS • Poradenství systémů managementu BOZP • Poradenství systémů bezpečnosti potravin, HACCP a ISO 22000 • Vzdělávání zahrnující problematiku kvality, životního prostředí, bezpečnosti potravin, HACCP, BOZP, lidských zdrojů, poradenství a metrologie

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín