Detail kurzu

Interní auditor systémů managementu hospodaření s energií

CERT Kladno, s.r.o.

Popis kurzu

třídenní kurz s praktickým tréninkem

Obsah kurzu

Seznámení s požadavky normy ČSN EN 50001:2012. Plánování, příprava, provádění, řešení neshod, následné akce a dokumentování interních auditů dle ČSN EN ISO 19011. Metodika vedení auditu, komunikace v jeho průběhu, psychologické aspekty. Přehled základní legislativy pro oblast managementu šetření s energií. Workshopy a cvičné provedení interního auditu.

Cílová skupina

Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění interních auditů v oblasti zaváděného nebo fungujícího systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN 50001.

Kontaktní osoba

Jiřina Minaříková
+420 312 645 512
cert@cert.cz

Hodnocení
Organizátor