Kontakt

Spoločnosť Education, s.r.o. je prevádzkovateľom tohto portálu a sprostredkovateľom predaja kurzov.

Kontakt pre otázky a reklamácie:

education@education.sk

Kontakty

Mgr. Mária Deďová
podpora klienta
Education, s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 911 363 525
e-mail: maria.dedova@education.sk

Marek Buštík
manažér obchodných vzťahov
Education, s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 948 879 717
e-mail: marek.bustik@education.sk

Štefan Psotný
projektový manažér
Education, s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 905 343 071
e-mail: stefan.psotny@education.sk

Sídlo spoločnosti

Education, s.r.o.
Mlynarovičova 10
851 03 Bratislava

IČO: 35741058
IČ DPH: SK2020219718
IBAN: SK4011000000002624180360