Detail kurzu

Třídenní přípravný kurz ke zkoušce k získání odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

EMPLA společnost s ručením omezeným

Popis kurzu

Připravit uchazeče k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně vykonání zkoušky u subjektu akreditovaného MPSV.

Cílová skupina

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Bílková
+420 945 218 875
marketing@empla.cz

Hodnocení
Organizátor