Detail kurzu

Dvanácticenní kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP zakončený zkouškou

EMPLA společnost s ručením omezeným

Popis kurzu

Dvanáctidenní kurz je určen pro všechny, kteří nezískali odbornou způsobilost před nabytím účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a splňují požadavek na vzdělání a praxi, uvedený v § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění).

Cílová skupina

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Bílková
+420 495 218 875
marketing@empla.cz

Hodnocení
Organizátor