Detail kurzu

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - získání profesní kvalifikace

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Popis kurzu

Oborný vzdělávací program pro specialisty HR, který umožňuje také získání profesní kvalifikace HR, dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací – kód 62-R-14. Program je rozložen do 6 dvoudenních workshopů pro zvládnutí všech aktuálních témat vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Šestý dvouden je vyhrazen na opakování, přípravu ke zkoušce a na provedení zkoušky autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi a absolventky získají státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců“, dle standardů NSK. PROFI-MEN, s.r.o. je autorizovanou osobou k provedení této zkoušky.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA? Hlavní přidanou hodnotou je kombinace aplikace současných trendů v rozvoji zaměstnanců do praxe účastníků vzdělávacího programu s příklady z praxe a možnosti si je vyzkoušet. V programu dostanou účastníci a účastnice velmi dobrý přehled o tom, jak a kde získat potřebné informace k nastavení fungujícího systému vzdělávání, který generuje připravené odborníky, zajišťuje zastupitelnost a je podkladem pro personální plánování. Naučí se identifikovat potřeby vzdělávání a na jejich základě plánovat celofiremní systém vzdělávání až po konkrétní plány jednotlivých vzdělávacích akcí. V průběhu vzdělávacího programu zúčastnění zjistí, jak namíchat „ty správné ingredience“ jednotlivých forem a metod vzdělávání tak, aby vzdělávání bylo skutečně zážitkem. Aby nakonec neskončilo vzdělávání neúspěchem, podělíme se s účastníky o rady, tipy a triky jak bez ztráty kytičky realizovat vzdělávací akce. A nakonec přijde to nejdůležitější, tedy aby vzdělávání bylo přidanou hodnotou je nutné vyčíslit, jaké na něj byly vynaloženy náklady a ty odečíst od vyčíslitelného přínosu – to je taková třešnička na dortu našeho vzdělávacího programu.

Obsah kurzu

Struktura vzdělávacího programu:

 1. Strategický přístup ke vzdělávání
 • Úvod do vzdělávacího programu
 • Strategická role HR
 • Vize a strategie
 • Systematické vzdělávání jako podpora realizace vize a strategie
 1. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb
 • Stanovení požadavků na pracovní pozici
 • Kompetence, kompetenční modely
 • Popisy pracovních míst – (analýza a tvorba)
 1. Zdroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb
 • HR & linioví manažeři
 • Personální audit – metodika provedení, cíle, výstupy
 • Systémy pravidelného hodnocení zaměstnanců
 • 360°ZV
 • Systémy vzdělávání, školská soustav a NSK
 1. Plánování vzdělávání, talent management a personální plánování
 • Plány vzdělávání, sestavení plánu
 • Talent management a personální plánování
 • Rozvoj a vzdělávání manažerů
 • Učící se organizace
 1. Formy metody a prostředky firemního vzdělávání
 • Formy a metody vzdělávání, klady a zápory
 • Optimální volba forem a metod rozvoje
 • Designování vzdělávací aktivity
 • Koučování, Leadership
 1. Realizace firemního vzdělávání
 • Organizace a logistika firemního vzdělávání
 • Možnosti a efektivita spolupráce s externími subjekty
 • Finanční řízení systému vzdělávání
 1. Evaluace vzdělávání
 • Vyhodnocení výstupů, dopadů a přínosů vzdělávání
 • Modely hodnocení, jejich výhody a nevýhody
 • Opakování – komplexní případová studie
 1. Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace.

Jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace „Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců“ dle Národní soustavy kvalifikací (kód:62–014-R).

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen personalistům a HR specialistům. Předpokladem jsou základní znalosti a orientace v problematice vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Seminární forma výuky, řešení případových studií, týmová práce, trénik – vše ve spojení s e-learningovou podporou.

od 1.11.2017 bylo možno využít financování cestou POVEZ II. – třetí výzva

Certifikát doba neurčitá - osvědčení o státní zkoušce dle kvalifikačního standardu NSK 62-014-R, což je výše než absolvování akreditovaného programu. Poznámka k ceně

Cena je 25000 Kč bez DPH a zahrnuje také zkoušku (cca 4000 Kč).

Kontaktní osoba

ing. Vladimír Pozdníček
+420 495 512 582
pozdnicek@profimen.cz

Hodnocení
Organizátor