Detail kurzu

Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní kurz • 6. + 7. a 14. + 17. 6. 2024

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Seminář se koná ve dnech 6. 6., 7. 6., a 14. 6., 17. 6. 2024 od 9.00 – 15.30 hod.

Účastníci semináře dostanou aktuální publikaci k dané tématice, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. den • 6. června 2024 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

Právní rámec příspěvkových organizací, rozpočet, náklady a výnosy

 • Základní dokumenty • zřizovací listiny
 • Rozpočet a střednědobý výhled – plán nákladů a výnosů • účelově vázané prostředky • mzdový limit
 • Základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech
 • Nákup materiálu • nákup služeb • mzdové náklady • tržby za prodej výrobků, zboží a služeb • časové rozlišení

2. den • 7. června 2024 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

Základní evidence a kontrolní mechanismy, krátkodobý majetek

 • Zásoby a skladová evidence • pokladna a pokladní kniha • ceniny a evidence cenin • pohledávky a správa pohledávek • majetek a evidence majetku
 • Základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách
 • zásoby - účtování způsobem A • zásoby - účtování způsobem B • prodej zásob • inventarizační rozdíly • členění dlouhodobého majetku v rozvaze • účtování o drobném dlouhodobém majetku

3. den • 14. června 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADER VOLTNEROVÁ

Transfery a peněžní fondy

 • Transfery - dotace • příspěvky • granty • peněžní dary
 • Právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • Účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 703 Transfery
 • Praktické příklady zaúčtování jednotlivých typů transferů
 • Peněžní fondy - rezervní fond • fond investic • fond odměn • FKSP
 • Právní ukotvení v legislativě, zejména rozpočtových pravidlech
 • Účetní předpisy upravující tuto oblast, zejména ČÚS 704 Fondy
 • Praktické příklady zaúčtování operací při tvorbě a použití peněžních fondů

4. den • 17. června 2024 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADER VOLTNEROVÁ

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Klasifikace dlouhodobého majetku dle vyhlášky 410/2009 Sb.
 • Základní postupy podle ČÚS 710 Dlouhodobý majetek
 • Pořízení majetku
 • Odpisování podle ČUS 708
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
 • Přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku
 • Inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Cílová skupina

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor