ANAG, spol. s r.o.

Profil firmy

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Zaměření

Naše činnost je zaměřena především do tří oblastí: • vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas, • vydávání odborných časopisů, • pořádání seminářů.

Naše produkty naleznete zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj. Na našich www vedeme i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů

Sídlo firmy

Sídlo firmy je v Olomouci, Kollárovo nám. 698/7, dále máme pobočku v Praze – Mozarteum, Jungmannova 30. Na těchto pracovištích se konají semináře a můžete tam zakoupit i odbornou literaturu. Široký výběr odborné literatury najdete zejména v prodejně KNIHY ANAG v Olomouci, Ostružnická ulice č. 8.

Semináře

Na zpravidla jednodenních seminářích seznamujeme nejširší odbornou veřejnost s probíhajícími změnami zákonů a předpisů. K vybraným oblastem pořádáme vícedenní semináře. Při seminářích je zajištěn prodej odborné literatury a je podáváno malé občerstvení.

Publikace

Publikace vydáváme ve dvou řadách, a to v řadě ekonomické a právní publikace a dále v řadě publikace pro zdraví a volný čas.

Publikace ANAG vydáváme v následujících edicích: • publikace právní a ekonomické – daně; práce, mzdy, pojištění; účetnictví; clo; právo; ostatní, • publikace pro volný čas – aforismy, ostatní; fotografie; pro maminky; vaříme pro zdraví; životní styl; alternativní léčba; pozitivní myšlení.

Dodávané publikace vždy odpovídají platnému právnímu stavu, na menší změny reagujeme formou vkládaných aktualizací, které zároveň zveřejňujeme i na našich www stránkách. Při zásadních změnách dochází k novému vydání.

Časopisy

Od roku 1995 přinášíme nejaktuálnější informace v časopise Mzdová účetní a od roku 1998 také v časopise Účetní a daně. Desetitisícům čtenářů přinášejí tyto měsíčníky pravidelně přehled všech legislativních změn v řešených oblastech, přehledně zpracovaných do článků od renomovaných autorů a odborníků. Zveřejňovány jsou také nejzajímavější dotazy předplatitelů spolu s fundovanými odpověďmi na ně. Od r. 2014 vychází nový odborný dvouměsíčník Praktická personalistika pro personalistickou praxi v českém prostředí. Podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín