CompAS s.r.o.

Rekvalifikační kurzy účetnictví s využitím výpočetní techniky pomocí internetu. Kurzy jsou individuální, každý student má svého lektora, začátek kurzu a délka kurzu závisí na studentovi. Absolvent kurzu má k dispozici skripta, speciálně vytvořená pro tento způsob výuky a po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci. Kurzy je možné realizovat i přes Úřad práce, tyto kurzy jsou podporovány EU, ESF a MPSV. Kurzy mohou absolvovat studenti, kteří mají zájem se naučit podvojné účetnictví dle české legislativy, nejen z ČR, ale i z ostatních částí světa. Podmínkou je přístup k internetu.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín