AHEAD Language Agency, s.r.o.

•Výuka anglického jazyka •Výuka německého jazyka •Výuka španělského jazyka •Výuka italského jazyka •Výuka ruského jazyka •Výuka portugalského jazyka •Výuka francouzkého jazyka •Výuka řeckého jazyka •Výuka hebrejského jazyka •Výuka japonského jazyka •Výuka čínského jazyka

Výuka probíhá v malých skupinách – max. 8 studentů. Také nabízíme individuální a firemní výuku šitou přímo na míru. Zaměřujeme se na výuku malých dětí – od 3 let, děti se učí formou her, písniček a říkanek. Lektor mluví po celou dobu anglicky, tak aby si dítě osvojilo jazyk přirozeně jako svůj druhý mateřský jazyk. Ve většině kurzů výuka probíhá jak s českým lektorem tak s rodilým mluvčím. V létě pořádáme letní intenzivní kurzy angličtiny pro děti/ příměstské tábory, kde děti celou dobu mluví anglicky, a veškeré aktivity probíhají pouze v angličtině. Na letních kurzech pro děti se podílí rodilí mluvčí i čeští lektoři. I tyto kurzy probíhají v malé skupince – max. 9 dětí.

•Tlumočení •Překlady (překlad do cizího jazyka s korekturou rodilého mluvčího samozřejmostí) •Spolupracujeme i se soudním tlumočníkem (překlady do a z AJ) •Výuka dětí od 3 let •Hlídání dětí během výuky rodičů •Hlídání dětí v AHEAD Kids klubu od 7.00 – 21.00 •Profesi­onální úprava českých textů – os stylistické i gramatické stránce

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín