Detail kurzu

„APQP a PPAP“ Pokročilé plánování kvality produktů Proces schvalování dílů pro výrobu

FBE Praha, s.r.o.

Popis kurzu

Cíl:

V souladu s požadavky ISO/TS 16949 osvojení si metodiky a procvičení nástrojů

  • pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality, komunikace mezi dodavateli a zákazníky
  • schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability a způsobilosti výrobního procesu, zkvalitnění dokumentace a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu

Obsah kurzu

Obsah

APQP – Pokročilé plánování kvality produktů (1 den).

Proč je potřebné aplikovat APQP proces pro dosažení zlepšení v kvalitě a produktivitě? Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci APQP? Jaké nástroje a techniky se používají v APQP? Praktická aplikace analytických a plánovacích nástrojů APQP. Využití nástrojů týmové práce v procesu APQP. Jak pomocí kontrolních plánů dosáhnout měřitelných výsledků zlepšení? Aplikace P-D-C-A cyklu. Plánování. Návrh. Validita. Zpětná vazba a nápravná opatření.

PPAP – Proces schvalování dílů pro výrobu (1 den).

Kdy se vyžaduje předložení? Úrovně předložení. Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci PPAP? Požadavky na proces. Jaké nástroje a techniky se používají v PPAP? Jak využít statistické metody vyžadované v PPAP pro neustálé zlepšovaní? Praktická aplikace.

Přínosy

  • osvojení si a praktické procvičení metodiky vede ke zlepšení a zpřehlednění postupů plánování kvality, zlepšení komunikace mezi dodavateli a zákazníky a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu

Pracovní metody

  • výklad principů ilustrovaných na příkladech z firem z oblasti automobilového průmyslu a jejich dodavatelů
  • prostřednictvím praktických cvičení ve skupinách si účastníci procvičují aplikace osvojených metod na řešení konkrétních úkolů

Cílová skupina

Kurz je určen pro vedoucí a odborné pracovníky, kteří se podílejí na plánování a zlepšování kvality produktů v oblasti dodávek pro automobilový průmysl.

Poznámka k ceně

Veřejný kurz bude otevřen při minimálním počtu čtyř účastníků ve skupině. V případě, že nedojde k naplnění minimálního počtu účastníků, je možné se dohodnout na individuálních konzultacích.

Hodnocení
Organizátor