Detail kurzu

Akreditovaný kurz "Manažer kvality pro management kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001: 2009"

Ing. Ludvík FILIP NBQC

Popis kurzu

Absolvent:

 • Umí rozeznat požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2009,
 • umí prakticky používat znalosti z rekvalifikačního kurzu při zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality v organizaci,
 • umí prakticky zpracovat dokumentaci systému managementu dle standardu ČSN EN ISO 9001: 2009
 • umí plánovat a realizovat interní audit kvality,
 • je připraven plánovat a připravit organizaci k certifikaci u akreditované certifikační společnosti,
 • je schopen organizovat práci v souvislosti se zabezpečením kvality organizace,
 • je připraven organizovat pracovní úkoly v oblasti kvality,
 • je schopen vyřešit konflikty na pracovišti a vést spolupracovníky a podřízené v souvislosti se zadáváním úkolů v oblasti systému managementu
 • je schopen pracovat s motivačními faktory působícími na pracovníky organizace,
 • zná a umí použít základní pravidla pro účetní a ekonomickou evidenci v podniku.

Obsah kurzu

Nabízíme Vám akreditovaný kurz „Manažer kvality pro management kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001: 2009“ pro pracovní činnost: „Management“ v rozsahu 174 hodin teoretické výuky. Akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 9 188/10–24/294 ze dne 25.5.2010.

Závěrečná zkouška, jejímž obsahem je:

 • obhajoba písemné závěrečné práce (zpracovaný dokument systému řízení),
 • kontrolního testu s 30 otázkami a úspěšného složení písemného testu při 80 % správných odpovědí z probírané oblasti,
 • dvě doplňující otázky z požadavků norem ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 19011: 2003.

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventům vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Cílová skupina

Manažeři zabezpečující ve společnostech systém managementu kvality, případně manažeři, spolupodílející se na tomto řízení.

Certifikát Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventům vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Poznámka k ceně

Při firemním vzdělávání je možná cenová sleva, sleva také 5 % pro členy Hospodářské komory. V případě reionální psluprýáce je tento kurz možné realizovat kdekoli v ČR.

Kontaktní osoba

Ludvík FILIP
+420 737 621 725
skoleni@nbqc.cz

Hodnocení
Organizátor