Detail kurzu

Denní pomaturitní studium angličtiny

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s. r. o.

Popis kurzu

MŠMT zařadilo EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM do přílohy č. 1 návrhu vyhlášky o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách. Na základě tohoto zařazení je maturantům z roku 2009 v pomaturitním studiu EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA přiznán statut studenta – zdravotní pojištění, daňové úlevy, rodinné přídavky, MHD, atd.

Obsah kurzu

Pomaturitní studium probíhá pod vedením našich nejlepších lektorů a rodilých mluvčí. K výuce se používají certifikované výukové programy Cambridge a její součástí je příprava k mezinárodním zkouškám Cambridge PET / FCE / CAE a City&Guilds London. Studium je vedeno komunikativní metodou a hojně se během něj využívá multimediálního zázemí s data projektorem. Studenti jsou podle úrovně pokročilosti zařazeni do jedné ze tří skupin. Výhodou našeho pomaturitního studia je fakt, že do každé skupiny přijímáme maximálně 18 hradících studentů. Skupiny jsou tedy opravdu malé a zaručují intenzivní studium a individuální péči o každého studenta. Na konci studia mají studenti možnost složit zkoušku Pitman Qualifications a získat tak mezinárodně platný certifikát City&Guilds za zvýhodněnou cenu.

Cílová skupina

Denní pomaturitní studium angličtiny je určeno všem zájemcům o intenzivní a kvalitní jazykové vzdělávání. Čerstvým absolventům SŠ navíc poskytuje výše zmíněné výhody plynoucí ze statutu studenta garantovaného MŠMT.

Kontaktní osoba

Mgr. Věra Havelková,DiS
+420 775 270 017
vera.havelkova@evcentrum.cz

Hodnocení
Organizátor