Detail kurzu

ŠKOLA MISTRŮ A PŘEDÁKŮ - PROFESIONÁLŮ VE VÝROBĚ - KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

KONFUCIUS

Popis kurzu

ÚČASTNÍK SEMINÁŘE:

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby.

Upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy.

Naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace.

Naučí se vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené.

Získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce MISTRA.

Vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burn out.

Prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.

Obsah kurzu

Motto: Rozvoj mistrů a předáků je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

V tomto modulu se budeme zaobírat komunikačními dovednostmi a každodenním řešením konfliktů na pracovišti.

Pracovní pozice mistra nebo předáka – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty, o kterých je tento seminář Konfuciovy Akademie pro výrobní sféru.

Na mistra a předáka ve výrobě jsou kladeny velmi velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity, komunikace a kvality práce jeho i týmu, se kterými pracuje a plní příslušné úkoly. Má-li být firma úspěšná, musí mít odborně a profesionálně připraveny právě mistry a předáky, kteří musí zabezpečit, za všech okolností, výrobu a současně často musí řešit i složité personální, organizační a komunikační záležitosti. Každé rozhodnutí může mít zásadní důsledky pro úspěšnost výroby – pro úspěšnost firmy.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy:

Efektivní komunikace v práci mistra a předáka:

Co je to pravá efektivní komunikace

Zásady efektivní komunikace

Nástroje komunikace – kladení otázek, umění aktivního naslouchání

Verbální a neverbální komunikace – řeč těla

Komunikační bariéry a jejich odstranění

Paralingvistické aspekty řeči

Identifikace komunikačních stylů a typů:

Styly komunikace, autodiagnostika svého komunikačního stylu

Komunikační typy a osobnosti, identifikace svých komunikačních typů

Taktika jednání s různými lidmi a v různých situacích

Strategie jednání a vyjednávání

Řešení krizových situací při komunikaci:

Základní kroky pro efektivní vyřešení krizové situace a jejich aplikace pro různé situace z praxe

Sdělování nepříjemných zpráv

Efektivní poskytování zpětné vazby

Konstruktivní sdělování kritiky a výtky

Konflikty na pracovištích:

Konflikt jako běžná součást života

Typy a povaha konfliktů, možné přínosy z konfliktů

Zdroje, příčiny a příznaky konfliktů

Autodiagnostika osobních zdrojů a možných příčin konfliktů

Strategie zvládání konfliktů a předcházení konfliktům

Jednání s problémovými typy lidí:

Negativní chování

Osobní neshody

Mnohomluvný nebo nemluvný člověk

Zvládání agrese a manipulace

Další témata v tomto modulu:

Testy zaměřené na komunikační dovedností jednotlivců

Praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe – hraní rolí

Rozbor videonahrávek

Individuální zpětná vazba – individuální plán rozvoje

Cílová skupina

Všem mistrům;

Team leaderům;

Liniovým manažerům;

Předákům z výrobních firem.

Kontaktní osoba

Jaroslav Marek
+420 599 505 995
konfucius@konfucius.cz

Hodnocení
Organizátor