KONFUCIUS

AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KONFUCIUS s.r.o. vznikla za účelem podílení se na rozvoji a realizaci systémů vzdělávání v širokém spektru vědních oborů a zájmových oblastí.

Zaměření jednotlivých oblastí vzdělávání vychází ze společenských potřeb firem v širokém okolí i potřeb jednotlivců.

Naším věrným posláním vůči obchodnímu partnerovi je vždy maximální míra spokojenosti, efektu a touze po rozvíjení dlouhodobého, obchodně přátelského vztahu. V rámci Vašich podnikatelských aktivit, Vašich individuálních požadavků, vytvoříme z principů KONFUCIOVÝCH AKADEMIÍ v oblasti vzdělávání, dokonalou synergii směřující k netušeným možnostem Vašeho úspěchu.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín