Středisko vzdělávání s.r.o.

Jsme vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou tradicí. Zaměřujeme se na rekvalifikační kurzy (akreditace MŠMT ČR a MPSV ČR), zkoušky z profesních kvalifikací, odborné kurzy a semináře a další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách (akreditace MPSV ČR).

Naši hlavní předností je kvalita a odbornost lektorského týmu, který se skládá z univerzitních lektorů, profesorů a odborníků z praxe. Naší snahou je, aby kurzy a semináře byly edukativní, ale také zábavné, naši klienti si z výuky odnesli co nejvíce a probíranou látku si vyzkoušeli v praxi nebo na reálných příkladech. Organizace výuky je navíc vedena tak, aby vyhovovala i zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat po práci.

Po absolvování kurzů a seminářů obdrží účastníci osvědčení o absolvování. U akreditovaných kurzů se jedná o certifikát s celostátní a doživotní platností, který je využíván nejen úřady práce, firmami a personálními agenturami, ale také dalšími institucemi a profesními experty.

Rekvalifikace lze proplatit z prostředků úřadu práce. Spolupracujeme s pobočkami po celé republice. 

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín