Detail kurzu

Méně tradiční kurz angličtiny - Brian Lamont Murdock - Level B

Brian Lamont Murdock

Popis kurzu

Pro falešné začátečníky a mírně pokročilé. Příjemně a důsledně procvičujeme základy anglického jazyka. Kurz klade důraz na správné použití základních časů, zejména přítomný prostý, minulý prostý, přítomný průběhový a budoucí prostý. Procvičíte se ve tvoření a užití frází s \„would like\“, modálních sloves, druhého a třetího stupně přídavných jmen a vazby \„There is/are\“. Rozšíříte si slovní zásobu a průběžně opravíte výslovnost. Nechybí ani tázací zájmena a tvoření otázek se správným slovosledem.

Cílová skupina

Pro všechny mírně pokročilé zájemce o angličtinu

Kontaktní osoba

Brian Lamont Murdock
+420 777 323 033
brian@blm.cz

Hodnocení
Organizátor