Detail kurzu

Zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – rozpracovanost pro rok 2024 - teorie je základ, ale důležitý a zásadní je praktický postup • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: tento seminář je veden s využitím dlouholetých a praktických zkušeností lektorky jak ve výrobním podniku, ve farmaceutické firmě, tak i ve výzkumných ústavech. Výklad nejen dle právních předpisů, ale také z pohledu praktických poznatků a zkušeností lektorky. Výklad bude doplněn příklady z praxe, které se v učebnicích ani ve škole nedozvíte. Absolventi tohoto semináře budou znát správný postup při pořizování a oceňování zásob, dále účtovat zásoby, výrobu a budou znát i problematiku ocenění a účtování nedokončené výroby, a také i řádné vedení skladového hospodářství.

Obsah kurzu

BONUS V PODOBĚ KONZULTACE ZDARMA PŘI ÚČASTI NA PREZENČNÍ VÝUCE - přednášející, paní Hana Kovalíková, Vám bude cca 1 hodinu po semináři k dispozici, abyste se jí mohli zeptat na to, co konkrétně potřebujte řešit. Pro takovou konzultaci je vhodné si přinést s sebou doklady, kterých se bude konzultace týkat.

Program semináře:

 • výklad aktuálních předpisů
 • účtování pořízení zásob materiálu a zboží – způsob A nebo B
 • naskladnění, převody mezi sklady
 • vyskladnění
 • zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku, normy úbytků a ztratné
 • převod mezi sklady
 • postup nejen účetní, ale i evidenční při tzv. traťových dodávkách, dopady i na fakturaci a DPH s vazbou na kupní smlouvy
 • prodej zásob
 • drobný hmotný majetek jako zásoby
 • zásoby účtované přímo do spotřeby s vazbou na vnitřní směrnici
 • darované zásoby, vzorky zásob
 • obaly vazba na skladové zásoby a následný jejich prodej
 • inventarizace
 • inventarizační rozdíly
 • ocenění a účtování nedokončené výroby - rozpracovanosti
 • přirozené úbytky zásob
 • normy úbytků a ztratné
 • reklamace dodaných zásob
 • bonusy, skonta, slevy
 • likvidace nespotřebovaných zásob
 • proexpirované zásoby – dopad do účetnictví a daně z příjmů
 • nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení
 • vnitropodnikové směrnice
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: účetní, pro pracovníky účetních a poradenských firem, a pro ekonomické pracovníky mající na starosti výrobu. Je vhodný i pro začínající a mírně pokročilé účetní, stejně tak i pro pracovníky, kteří mají na starosti zásoby.
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor