Detail kurzu

Mzdová účtárna - změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 --- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

Seminář/webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti). 

Obsah kurzu

Změny v pracovněprávní oblasti – zákon č.281/2023 Sb.Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

 Nejdůležitější změny:

 •  Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
 •  Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 •  Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 •  Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 •  Přestávka na oddech, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 •  Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 •  Nárok na dovolenou u   DPP a DPČ – od 1.1.2024, příklady výpočtu, náhrada odměny za dovolenou
 •  Nárok na příplatkové odměny   - §§ 115 až 118 ZP
 •  Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 •  Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 •  Rodičovská dovolená (§ 196),
 •  pružné uspořádání práce.
 •  Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku
 •  Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy-Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu-Doplatek se netýká náhrady mzdy-Další změny v této oblasti-Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 •  Návrh změn v zákoně o daních z příjmu
  •  Návrh konsolidačního balíčku ZDP
  •  Upozornění na změny v oblasti příjmů fyzických osob
  •  Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v roce 2024
  •  Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
 •  Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 
  •  Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou ZDP
  •  Nové redukční hranice pro rok 2024
  •  Maximální vyměřovací základ v roce 2024
  •  Další parametrické změny
  •  Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
 •  Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  •  Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro   uplatnění
  •  Minimální vyměřovací základ
  •  Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
 •  Změny v oblasti srážek ze mzdy
  •  Paušální náhrada nákladů při exekuci
  •  Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
  •  Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  •  Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  •  Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024
  •  Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  •  Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  •  Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce
Další změny k datu konání semináře-Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024-Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS             -Archivační lhůty u mzdových listů od r. 2023 -Dotazy a diskuse

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ(odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví,

specialistka personální agendy)

   Termín:    23. listopadu 2023 / čtvrtek/ od 8.30  / 8.00 prezence/

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                   i online

         Cena:   2300,-Kč /včetně DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

Cílová skupina

mzdové účetní
Poznámka k ceně

cena je buď za webinář včetně zaslaných podkladových materiálů nebo za seminář včetně podkladových materiálů a drobného pohoštění

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat