Detail kurzu

Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny. Některé problémové situace (nejen oblast pracovního práva) budou v materiálu řešeny formou dotaz x odpověď. 

Obsah kurzu

Program semináře:

rozvrhování pracovní doby

 • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
 • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
 • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas

pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době

 • překážky v práci při pružné pracovní době

příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby

náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda

průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku

dovolená a správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, správné zaokrouhlování dovolené, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, dodatková dovolená a její krácení

daně

 • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy SOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
 • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP a současně neučinili Prohlášení
 • daňové zvýhodnění na dítě
 • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
 • další složité případy týkající se zdaňování příjmů
 • příspěvek na stravování
 • benefity do limitu

zdravotní pojištění

 • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
 • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L,T
 • vojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
 • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále

nemocenské pojištění

 • správné stanovení rozhodného období
 • ošetřovné – domáčtí zaměstnanci
 • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
 • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu

povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

srážky ze mzdy

 • srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
 • pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
 • vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance - zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.

archivace dat ve mzdové účtárně - lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor