Detail kurzu

Daňové přiznání ÚSC a příspěvkových organizací – za r. 2023 - (online)

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

Popis kurzu

se zaměřením na

 

Postup a příklad sestavení přiznání k dani za r. 2023

 

 

Školení je určeno pracovníkům finančních a ekonomických odborů obcí a krajů (ÚSC), interním auditorům, osobám provádějícím kontroly hospodaření p.o. nebo přezkumy hospodaření obcí.

Zároveň je určeno pracovníkům účtáren a ekonomických oddělení příspěvkových organizací (p.o.)

 

Cílem semináře je vysvětlit Vám správné postupy při sestavení a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob - pro obce, kraje a příspěvkové organizace dle právní úpravy platné pro přiznání za r. 2023.

Upozorníme Vás také změny v právní úpravě, které ovlivní výpočet daně z příjmů vč. dopadů daňových balíčků na základ daně ÚSC a p.o. i na vykazované údaje ve formuláři přiznání platném pro zdaňovací období r. 2023.

Přínosem pro Vás budou konkrétní příklady klíčových kroků a postupů a závěrečný příklad sestavení daňového přiznání.

Obsah kurzu

OBSAH:

1.     Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2023, změny zákona o daních z příjmů, dopady daňových balíčků na základ daně z příjmu ÚSC a p.o.. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška a účetní standardy, zákon o rezervách a opravných položkách.

2.     Výklad zákona o daních z příjmů, podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pro státní p.o. a ÚSC, daňové odpisy pro p.o. – strategie volby ze tří zákonných možností

3.     Stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů: činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů - od §18 zákona o daních z příjmů – výklad pro veřejně prospěšné poplatníky, výjimky pro poskytovatele zdravotních služeb

4.     Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.

5.     Základ daně a sazba daně.

6.     Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití, nové podmínky pro prokázání daňových úspor.

7.     Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

8.     Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2023, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků

9.     Posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob: dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy VPP.

10.   Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Platí i u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady.

11.   Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.

12.   Formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2023, uplatnitelná daňová ztráta z r. 2023 (pokud je pro ÚSC a p.o. oprávněná) ke zpětnému snížení základu daně z příjmů

13.   Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravná přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola.  Změny daňového řádu výkladově pro r. 2023 pro dodatečná přiznání na nižší daň..

14.   Příklad sestavení přiznání k dani z příjmů za r. 2023 – na základě konkrétní výsledovky, aplikace získaných informací v praxi.


Lektor semináře: 

 

Ing. Hana JURÁŇOVÁ  auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor., …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

  

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 


Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba 

Hodnocení
Organizátor