Detail kurzu

Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2023

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací.

Obsah kurzu

• status veřejné prospěšnosti,
• zdaňování „poplatníků s „úzkým“ základem daně,
• hlavní a hospodářská činnost,
• příjmy podléhající dani z příjmu,
• náklady zaplacené z osvobozených darů,
• výpočet daně z příjmu,
• odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití,
• slevy na dani,
• sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát,
• příloha k účetní závěrce,
• povinnost zveřejnění závěrky a povinnost auditu,
• postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu,
• opravné a dodatečné přiznání, povinnost opravit údaje,
• přehled hlavních změn pro rok 2023,
• řešení konkrétních problémů účastníků,
• očekávané zásadní změny od roku 2024.

Cílová skupina

Pro všechny spolky, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby a další neziskové subjekty, které podléhají dani z příjmu právnických osob (tedy takové, které jsou registrované k této dani a musí podávat daňové přiznání daně z příjmu), i když třeba v konečném výsledku je jejich daňová povinnost nulová a mají úzký základ daně.
Certifikát ANO Poznámka k ceně

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Hodnocení
Organizátor