Detail kurzu

Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR - 25.000 Kč bez DPH !!!

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Popis kurzu

Řešíte často otázky typu?

 • Jak se stát uznávaným partnerem vedení?
 • Jak efektivně využívat kompetence a kompetenční modely v hodnocení, rozvoji a náboru zaměstnanců?
 • Má pro nás smysl využívat sociální sítě, budovat značku zaměstnavatele a věnovat se personálnímu marketingu?
 • Jak prokouknout kandidáta použitím behaviorálního interview, psychodiagnostiky a dalších metod?
 • Jak účinně motivovat lidi a mít loajální a angažované zaměstnance?
 • Jak efektivně vyhodnotit přínos vzdělávání a rozvoje?

„Pokud ano, pojďme si vyměnit zkušenosti v naší Akademii HR“

Kromě sdílení dobré praxe si však projdeme cesty jak se stát strategickým partnerem vedení, jak být v HR přínosem pro konkurenceschop­nost.

⇒ Z tohoto pohledu budeme velkou pozornost věnovat praktickým způsobům, jak najít a zaujmout ty správné lidi, jak je motivovat a získat si srdce angažovaných zaměstnanců.

⇒ K tomu, aby naši zaměstnanci byli konkurenční výhodou, nestačí jen motivace uplatnit co umějí, musíme jim také vytvořit takové podmínky, aby to vše uplatnit mohli.

⇒ Potom budou plně kompetentní a budou nám odvádět nejlepší práci. Kompetencím se proto v Akademii prakticky věnujeme, jako důležitému základu pro optimální sestavení popisů pracovních pozic, vyjádření požadavků a očekávání vůči zaměstnancům. Podíváme se na kompetence jako stavební kámen pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců.

⇒ Další klíčovou oblastí pro konkurenceschop­nost, se kterou Vás naučíme pracovat, je v Akademii strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, včetně dlouhodobého sledování a vyhodnocování očekávaného přínosu.

⇒ Celý program je rozdělen do pěti modulů s ohledem na současné aktuální potřeby HR v kontextu s komplexním a systematickým pohledem na moderní personální řízení.

Jde o komplexní a systematický pohled na celé moderní personální řízení, jako strategický základ pro plnění vize a úspěšný rozvoj organizace. Účastníci si odnášejí především ucelený pohled na HR, priority doby, nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem je řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink s využitím audiovizuální techniky a mnoho dalších aktivit. A samozřejmì si účastníci odnáší nové teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání 10 dnů + cca 40 hodin), program je rozdělen do 5 modulů. Základní struktura blokù – témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul – Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)
 • 2. Modul – Procesy, činnosti a kompetence, kompetenční modely,
 • 3. Modul – Metody a nástroje výběru zaměstnanců
 • 4. Modul – Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR
 • 5. Modul – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

Obsah kurzu

1. Modul – Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 •  personální vize a strategie,
 •  útvar HR jako partner pro Top management,
 •  role personalisty (strategická),
 •  plánování LZ – v návaznosti na změny,
 •  optimalizace organizační struktury,
 •  management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul – Procesy a činnosti HR, kompetence

 •  personální procesy a činnosti – aktuální vymezení,
 •  personalistika v systémech kvality,
 •  kompetence, kompetenční modely,
 •  popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul – Metody a nástroje výběru zaměstnanců

 •  personální marketing
 •  výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 •  behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 •  assessment/de­velopment centrum (AC/DC),
 •  psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 •  využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul – Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 •  systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 •  hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 •  vedení lidí, leadership,
 •  personální audit – metodika provedení, přínosy,
 •  personální (HR) controlling, benchmarking,
 •  SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 •  analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 •  rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 •  metody a formy vzdělávání,
 •  programy adaptace, kariérní plán,
 •  hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 •  podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 •  firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 •  aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění: Moduly zahrnují řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky, výměnu zkušeností a cca 10-20 hodin práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen:

 • personalistům a personálním manažerům, HR specialistům
 • majitelům firem, kteří sami řídí personalistiku,
 • absolventům, juniorům, kteří začínají v útvaru HR.

Základním předpokladem k účasti ve vzdělávacím programu je zájem o moderní personální řízení a alespoň základní orientace v HR.

Certifikát Osvědčení o absolvování programu. Poznámka k ceně

na druhého účastníka ze stejné firmy dáváme 20% slevu, na třetího 30%,....atd.

Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Pozdníček
+420 495 512 582, 602 114 770
kurzy@profimen.cz

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat