Detail kurzu

!!!!! NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím kombinace „soft“ a „hard“ dovedností)

C.Q.M., spol. s r. o.

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás zcela nově pojatý kurz k problematice týmové práce. Kromě části, která se věnuje organizačním a metodickým předpokladům týmové práce, jsme kurz doplnili o témata tzv. „soft dovedností“. Tuto část realizujeme ve spolupráci se společností EDUX s.r.o.

Věříme, že toto propojení dvou zdánlivě zcela odlišných přístupů napomůže ke zvýšení efektivnosti týmové práce.

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení, která jsou nezbytným předpokladem pro efektivní práci týmu.

Obsah kurzu je zaměřen na propojení obvykle izolovaně chápaných tzv. „hard“ dovedností a „soft“ dovedností.

Součástí kurzu je i přehled technik týmové práce a stručný přehled technik, které týmovou práci předpokládají a vyžadují, např. 8D, (G-8D Report), SPC, MSA, SixSigma, Kaizen, VSM a další.

Obsah kurzu

 • „Hard“ dovednosti
 • objasnění základních pojmů a principů týmové práce
 • organizační podmínky pro práci týmu, kvalifikační požadavky na členy týmů
 • „Soft“ dovednosti
 • komunikace – 6 rádců (kdo, co jak, kdy, kde, proč)
 • komunikační zlozvyky a bloky, důležitost naslouchání
 • zadávání úkolů a hodnocení výsledků
 • vybrané principy asertivity
 • pochvala a kritika
 • „Hard“ dovednosti
 • Týmová práce jako součást managementu změny
 • Přehled metod, které vyžadují týmovou práci

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cílová skupina

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky (manager kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především vrcholovému a střednímu vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní práci jednotlivých týmů.

Kontaktní osoba


+420 606 740 848
cqm@email.cz

Hodnocení
Organizátor