Detail kurzu

Workshopy pro podzim 2009 - Efektivní řízení změn - projektové řízení, Efektivní výrobní management, Soustavné zlepšován firemních procesů - Kaizen, reengeneering, týmová práce, Totálně produktivní údržba, Zbyšování prodkutivnity, Kanban, Nástroje št

INVENTIO CONSULTING s.r.o.

Popis kurzu

Cílem workshopů, tréninků je prohloubit znalosti a získat či procvičit potřebné dovednosti z úzce zaměřených specifických oblastí. Workshopy jsou organizovány jako jednodenní nebo vícedenní programy, kde vedle příkladů z praxe a praktických cvičení je věnován prostor i diskusi k vybraným problémů a výměně zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Tyto vzdělávací aktivity poskytujeme v otevřené i v uzavřené formě.

Workshopy jednodenní: • Efektivní řízení změn – projektové řízení • Soustavné zlepšování firemních procesů – Kaizen, reengeneering, týmová práce • Moderní řízení výrobních a logistických procesů pomocí systému Kanban • Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Workshopy vícedenní: • Efektivní výrobní management – 2 dny • Totálně produktivní údržba – zdroj úspor a produktivity výrobních procesů – 2 dny • Zvyšování produktivity: Budování firmy světové třídy – 2 × 2 dny

Cílová skupina

WORKSHOPY JSOU URčENY PRO:  manažery výroby, údržby, logistiky, kteří chtějí získat přehled o možnostech zvýšení produktivity a výkonnosti jimi řízených procesů pomocí metod a nástrojů štíhlé výroby  procesní a průmyslové inženýry, kteří si chtějí prohloubit znalosti z jednotlivých metod a nástrojů pro zvyšování výkonnosti a produktivity a problematiky zavádění štíhlé výroby  odborníky, kteří potřebují zvýšit produktivitu a výkonnost procesů pomocí metod a nástrojů štíhlé výroby  manažery úseků kvality a jakosti  pro vedení firmy, které chce aplikovat zásady štíhlé výroby na své procesy

Kontaktní osoba

Hana Tomčíková
+420 596 130 803
inventio@inventio.cz

Hodnocení
Organizátor