Detail kurzu

CŽV - Andragogika a personální řízení

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Popis kurzu

Kurz CŽV – Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. poznatky z oblasti personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, pracovního práva, didaktiky dospělých, gerontagogiky, metodologie sociálních výzkumů, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

Studium je koncipováno jako kombinace přímé výuky, řízeného samostudia a individuálních konzultací. Přímá výuka probíhá formou přednášek, seminářů a výcvikových modulů v rozsahu 70 hodin. Frekvence setkávání je 1× měsíčně po 6 hodinách (pátek, příp. sobota), v každém semestru jsou zařazeny dva čtyřhodinové výcvikové moduly.

Obsah kurzu

Podrobnosti o kurzu: https://kanpr.ff.cuni.cz/cs/czv-anpr/

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých, personální práce, profesního a personálního poradenství. Požadavkem na zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Certifikát Absolventi obdrží osvědčení vydané FF UK v Praze.

Kontaktní osoba

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
+420 221 619 608
michal.serak@ff.cuni.cz

Hodnocení
Organizátor