Detail kurzu

Prezentační dovednosti, školení podnikových lektorů, metodiky vzdělávání dospělých

Mgr. Vlčková Naděžda, Bravona.cz

Popis kurzu

Zvládnout schopnosti a dovednosti srozumitelně, stručně a jednoznačně se prezentovat na veřejnosti. Naučit se správně slovně i mimoslovně vyjadřovat, navázat kontakt s posluchači a získat tak s nimi zpětnou vazbu.

Obsah kurzu

Teorie prezentace –mluvený projev, význam řeči těla, vyvarování se nežádoucích projevů, pravidla prezentace a její struktura Příprava vlastní prezentace – osnova, zaměření, styl, příprava, prezentace s využitím počítačové techniky Práce s posluchači – analýza posluchačů, navázání kontaktu, komunikace a zpětná vazba (otázky v průběhu prezentace i po skončení) Zvláštnosti učení dospělých, jejich pocity, zvláštnosti a osobní zkušenosti, zapojení posluchačů, seznámení se skupinou – metody (skupinová diskuze, interview, ústní a písemné představování, rozhovor) Zásady vzdělávání dospělých, zákonitosti, motivace, názornost a praktická činnost, individuální přístup, učební cíle a záměry Metody zjišťující reakce účastníků vzdělávání (verbální dotazy, dotazník) Metody zjišťující dosaženou úroveň (testy a jejich tvorba, zadávání úkolů, pozorování,)…

Cílová skupina

Klientům z řad zaměstnanců, zaměstnavatelům, fyzickým osobám a hlavně pro ty, kteří v rámci své pracovní činnosti vystupují na veřejnosti nebo před větší skupinou lidí a chtějí se nadále vzdělávat, a pro ty, kteří se věnují vzdělávání dospělých.

Poznámka k ceně

slevy jsou zobrazeny na webových stránkách www.bravona.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Vlčková Naďa
+420 326 303 718
vlckovan@bravona.cz

Hodnocení
Organizátor