Detail kurzu

Zvládání trémy při veřejném vystoupení

AHA PR Agency, s.r.o.

Popis kurzu

Jak se zbavit trémy a stresu z vystoupení? Tento kurz je zaměřen na zvládání stresu a trémy při prezentacích a veřejných vystoupeních. Cílem je sebejistý projev při veřejném vystupování (zkoušky, porady, reporty, prezentace, obchodní jednání).

Obsah kurzu

Kurz přináší návody, jak jednat :

 • v trémě a nervovém vypětí
 • při únavě a neschopnosti soustředění
 • při zvládání krizových, nepříznivých a netypických situací

OBSAH

 • Uvolňovací antiblokační technika
 • Výhoda správného dýchání
 • Hlas jako nástroj, hlas jako přítel
 • Technika mluveného slova
 • Artikulace, rezonance, zásady modulace řeči
 • Verbální komunikace a přirozený mluvený projev
 • Působivé zvládání textu
 • Neverbální komunikace (postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt)
 • Práce s prostorem, s dynamikou a energií
 • Práce s posluchačem
 • Uplatnění herecké techniky v řečnictví
 • Odhalení kouzla vlastní osobnosti
 • Videotrénink

Ovládněte trému a naučte se mluvit před lidmi !

METODY A FORMA Návody a praktická cvičení s využitím uvolňovací, hlasové i herecké techniky: ZÁBAVNĚ! Komentovaný výklad, hlasová a dechová cvičení, jazyková cvičení, hry a hrátky, prezentace, přednes projevu s využitím video techniky, analýza projevu a zpětná vazba (rozpoznání silných a slabých stránek a doporučení dalšího osobního rozvoje).

LEKTORSKÝ TÝM MgA. Lucie Březovská a MgA. Irena Orosová – lektorky a konzultantky hlasové a mluvní výchovy, trenérky antiblokačních a komunikativních dovedností, asistentky hlasové výchovy a přednesu na DAMU. = dvojice pozitivně naladěných, hravých a nadšených hereček a moderátorek, které Vás odzbrojí svojí energií, humorem a dovednostmi.

TERMÍN 30.-31.08.2012 (9.00 – 17.00 hod.)

POČET OSOB max. 9 účastníků – intenzivní trénink v malé skupině

CENA 5.950,– Kč (resp. 7.140– Kč s DPH) Kurzovné obsahuje pracovní a studijní materiály, videotrénink s CD, občerstvení a oběd. Neplátci DPH: možnost platby kurzovného bez daně.

MÍSTO KONÁNÍ Školící centrum agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C – Vyšehrad.

Cílová skupina

Kurz je určen všem, kteří mají zájem svou trému ovládat a využívat ji ve svůj prospěch. Zájemci nejsou limitování věkem ani úrovní dosaženého vzdělání.

Hodnocení
Organizátor