Detail kurzu

Popis kurzu

Školení je zaměřeno na rozvoj organizačních dovedností, stanovování si priorit a cílů, stejně tak jako na získání metod ke snazšímu dosahování těchto cílů. Součástí školení je i zaměření se na „trvale udržitelný rozvoj“ v pracovním i osobním životě – Life-work balance.

Obsah kurzu

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

Cílová skupina

Školení je určeno všem, kdo chtějí efektivněji využívat svůj čas a snadněji dosahovat svých cílů.

Kontaktní osoba

Ludmila Svobodová
+420 565 321 646
info@edupont.cz

Hodnocení
Organizátor