Detail kurzu

INTEGRACE RIZIKOVÉHO PŘÍSTUPU V MANAŽERSKÉM SYSTÉMU QESMS

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, seznámí se s principy a procesem řízení rizik. Tyto budou jednoduše použity tak, aby bylo možné integrovat environmentální rizika, rizika BOZP a rizika v kvalitě do systému řízení organizace. Pomocí praktických příkladů

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

  • Seznámit se se základními pojmy při řízení rizik, více definicemi podle norem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 apod.
  • Porovnání požadavků norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 s normami pro řízení rizik.
  • Stručný úvod do problematiky řízení rizik, atributy efektivního řízení rizik a vysvětlení základních principů.
  • Strukturovaný přístup k řízení rizik z hlediska politiky, procesů a organizační struktury.
  • Vysvětlení významu klíčových prvků řízení rizik, jejich logických vazeb: iniciace, posuzování rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik). Zdůraznění úlohy efektivního řízení rizik (plánování opatření, přijímání rozhodnutí a realizace opatření), včetně zbytkových rizik, zpětné vazby a komunikace.
  • Ukázky vzorů registrů rizik, jejich možné struktury a použití pro účely řízení rizik.
  • Diskuse otázek vztahu k existujícím manažerským systémům, praktická stránka řízení rizik, vazba mezi registry rizik a organizací řízení rizik.
  • Součástí kurzu jsou řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů.
  • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Cílová skupina

Kurz je určený: Pro managery SEM, SM BOZP a managery kvality a jiné managery, kteří stojí před otázkou, jak efektivně integrovat řízení rizik z těchto subsystémů.

Poznámka k ceně

Klienti DNV mají 10% slevu.

Hodnocení
Organizátor