Detail kurzu

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - Využijte slevu 30% k 30 letému výročí !!!

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Popis kurzu

Odborný vzdělávací program, který umožňuje také získání profesní kvalifikace HR, dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací – kód 62-R-13. Program je rozložen do 6 dvoudenních workshopů. Šestý dvouden je vyhrazen na opakování, přípravu ke zkoušce a na provedení zkoušky autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi a absolventky získají Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Specialista náboru, příjímání a uvolňování zaměstnanců“. PROFI-MEN, s.r.o. je autorizovanou osobou k provedení této zkoušky.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA? Hlavní přidanou hodnotou tohoto vzdělávacího programu je kombinace aplikace současných trendů v náboru do praxe účastníků vzdělávacího programu s příklady z praxe a možnosti si je vyzkoušet. V programu dostanou velmi dobrý přehled o tom, jak funguje personální marketing v celé šíři, od identifikace a zacílení na ty správné uchazeče, přes úspěšné oslovení a zaujetí(lákavé inzeráty a využití sociálních sítí) až po první dojem při výběrovém pohovoru. S účastníky budeme sdílet tu nejlepší praxi v budování značky zaměstnavatele a sami si vyzkouší, co by mohlo fungovat v jejich firmě. Aby toho nebylo málo, tak si vyzkouší jak hledat potenciál v absolventech nebo prokouknout zkušené pohovorové matadory (využití behaviorálního interview, ale i neverbální komunikace). V rámci dalších nástrojů používaných při výběru si účastníci vyzkouší Assessment centre, aktuálně používané psychodiagnostické testy a představíme jim, jak vypadá komplexní psychodiagnostika. Co je však nejdůležitější, ukážeme jak hledat souznění mezi pracovním místem, firemní kulturou, budoucími spolupracovníky a naším kandidátem, aby se omezilo riziko brzkého odchodu tohoto nového pracovníka. S tím velmi úzce souvisí adaptační plány a motivace zaměstnanců, kde ukážeme, co v praxi funguje a jak si vytvořit ten svůj recept v kontextu s nastavením hodnot společnosti a firemní kulturou. V závěru programu se účastníci dozví, že i výstupní pohovor je velmi cenný a jak zjistit důležité informace od odcházejících zaměstnanců.

Obsah kurzu

Struktura témat vzdělávacího programu:

 1. Identifikování personálních potřeb firmy
 • Vize, personální strategie organizace
 • Role útvaru LZ, identifikace personálních potřeb
 • OS & pravomoci a odpovědnosti vedoucích
 • Leadership
 1. Definování nároků na požadovaného kandidáta
 • Popis PP, vymezení role, kvalifikační požadavky
 • Kompetence, kompetenční modely
 • Sestavení popisu pracovní pozice
 1. Personální marketing
 • Komplexní pohled – nástroje a možnosti
 • Budování image – společenská prestiž, CSR, PR
 • Firemní kultura a firemní hodnoty
 • On -line komunikace, e-recruitment, sociální sítě,…
 1. Využívání informací z trhu práce pro nábor
 • Školská soustava, vzdělávací úrovně a formy
 • Popis Národního systému kvalifikací
 • Činnosti při využívání vnitřních a vnějších zdrojů
 • Možnosti práce se servery, úřady práce, agenturami
 • Návrh a příprava vhodného inzerátu pracovní pozice
 1. Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
 • Předvýběr a třídění uchazečů, volba kritérií, orientace v CV
 • Metody výběru, typy pohovorů
 • Behaviorální pohovor, Assesment centrum
 • Pracovní smlouva a mzdový/platový výměr
 1. Psychodiagnostika & Řízení adaptačního procesu
 • Psychodiagnostika, grafologie, testy pracovní způsobilosti
 • Orientační balíček pro nového zaměstnance
 • Funkce a nástroje adaptačního procesu, účel a členění
 • Průběh adaptačního procesu, seznámení, motivace k výkonu
 • Vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace
 1. Uvolňování zaměstnanců
 • Stanovení podmínek k uvolnění zaměstnance
 • Výstupní rozhovor
 • Pravidla psychologického přístupu při uvolňování
 • Možné způsoby odborného poradenství
 • Test a příprava na zkoušku
 1. Zkouška u autorizované osoby – jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace „Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců“, dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62–013-R).

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen personalistům a HR specialistům. Předpokladem jsou základní znalosti a orientace v problematice náboru, výběru, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

Seminární forma výuky, řešení případových studií, týmová práce, trénink – vše ještě ve spojení s e-learningovou podporou.

Ročně otevíráme v Hradci Králové.

Certifikát doba neurčitá - osvědčení o státní zkoušce dle kvalifikačního standardu NSK 62-013-R, také rekvalifikační akreditovaný kurz. Poznámka k ceně

Cena zahrnuje také zkoušku (cca 4000 Kč). Na další účastníky ze stejné firmy poskytujeme slevu 40%.

Hodnocení
Organizátor