Detail kurzu

Manažerská akademie I. - liniový management průmyslových podniků

New Impuls, s.r.o.

Popis kurzu

Cíle kurzu :

V 5 tréninkových okruzích postihnout základní manažerské dovednosti pro liniové manažery (nejen v průmyslovém prostředí) tak, aby jejich chování bylo vzorové vůči vedeným osobám a zvýšilo jejich osobní motivaci k vykonávání této pracovní funkce.Přidanou hodnotu rozhodně pocítí i přímí nadřízení těchto osob …

Obsah kurzu

Tématické okruhy :

 1. základní komunikační dovednosti manažera
 2. manažerské přístupy v základních situacích
  • stanovování cílů
  • podpora motivace a samostatnosti podřízeného
  • umění rozhodnout v krizi (uchopení zodpovědnosti)
  • spravedlivé ocenění (pochvala) podřízeného
  • důsledné a rozvojově orientované pokárání
 3. situační styly vedení – základy leadershipu pro liniový mng.
 4. základní principy efektivní týmové spolupráce
  • vedení porad
  • poskytnutí otevřené zpětné vazby
  • proaktivní přístup při spolupráci s nadřízeným
 5. řízení času a priorit
  • koncept „důležitý vs. naléhavý“
  • snímek pracovního dne
  • umění delegovat
  • balance osobního a pracovního života

Cílová skupina

liniový manažeři především z průmyslového prostředí (D) mistři, vedoucí směn … předáci, týmlídři, parťáci … vedoucí odborných útvarů (THP)

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Rejhon
+420 601 249 474
info@newimpuls.eu

Hodnocení
Organizátor