Detail kurzu

Manažer malého a středního podniku

BEVE, spol. s r.o.

Popis kurzu

Manažer malého a středního podniku je určen zájemcům z řad absolventů středních škol, kteří hodlají usilovat o zaměstnání v malém a středním podniku na pozici nižšího a středního stupně řízení. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky na práci s lidmi, řízení malého a středně velkého pracovního kolektivu, zvládnout základy práva, ekonomiky MSP, nástroje k posílení konkurenceschop­nosti, daňová pravidla, systém řízení a logistiku MSP. Podmínkou přijetí do tohoto vzdělávacího programu je standardní znalostí práce s PC, komunikativní a organizační schopnosti.

Obsah kurzu

Právní podmínky podnikání v ČR a EU 30 Manažerské dovednosti a rozvoj osobnosti manažera v MSP 18 Komunikace a motivace 7 Ekonomika MSP ve vztahu k exportní schopnosti,ino­vacím, sociálnímu programu 18 kurenceschopnost MSP-nástroje, podpory 18 Daňové a účetní problémy MSP 14 Logistika v MSP 10 Systémy řízení jakosti ISO, TQM 12 Celkem 127

Cílová skupina

Nezaměstnaní evidovaní na ÚP nebo pracovníci, cítící se ohroženi ztrátou zaměstnání

Certifikát Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Jančíková
+420 517 347 332
beve@beve.cz

Hodnocení
Organizátor