Detail kurzu

Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Popis kurzu

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zájemce o obor Řízení neziskové organizace.

Kontaktní osoba


+420 222 539 301
info@kursy.cz

Hodnocení
Organizátor