Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha

Nabízíme akreditované rekvalifikační programy zakončené komisní zkouškou a vydáním osvědčení o profesní způsobilosti, které umožňuje získání živnostenského oprávnění v absolvovaném o­boru

V tomto pololetí otvíráme tyto rekvalifikační kurzy:

 • masér pro sportovní rekondiční a regenerační masáže s působností mimo oblast zdravotnictví
 • Intenzívní pobytový prázdninový kurz – Masér pro sportovní rekondiční masáže
 • I. Intenzívní nástavbový kurz pro maséry
 • II. Intenzívní nástavbový kurz pro maséry
 • cvičitel Nordic Walkingu – pod patronací ČANW
 • instruktor lyžování pro školní lyžařské výcvikové zájezdy a veřejné lyžařské školy
 • pracovník bezpečnostní agentury – ostrahy

Dále nabízíme vzdělávací semináře:

 • Autotrakční terapie páteře
 • Medová detoxikační masáž
 • Dornova metoda
 • Nordic Walking – Terapie chůzí s holemi
 • Nordic Walking – Seznamovací lekce
 • Reflexní terapie
 • Shiatsu – teorie a praxe
 • Čokoládová masáž a zábal – tradičním postupem
 • Hot Stones – masáž lávovými kameny

Všechny výše jmenované rekvalifikační programy byly schváleny odbornou komisí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a získaly tak akreditaci tohoto ministerstva. Tato podmínka, mimo jiné, umožňuje Úřadům Práce podílet se na úhradě ceny a případně i dalších nákladů spojených s absolvováním rekvalifikačního programu. Absolventům kurzu dává Osvědčení o kvalifikaci předpoklad získat Živnostenský list v daném oboru.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín