Detail kurzu

Cestovní náhrady • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl semináře: náplň semináře bude obsahovat výklad problematiky související s cestovními náhradami a z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány a také problémy z praxe (včetně souvisejících řešení). Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství

Obsah kurzu

Program semináře:

postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty

 • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady
 • souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty
 • případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu
 • důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu

podrobný popis případů, kdy má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady

výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)

cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

 • nároky na stravné
 • hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady
 • snížení stravného
 • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni
 • nadlimitní plnění
 • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
 • jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití elektromobilů a hybridních vozidel
 • výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje
 • související příklady a nejčastější chyby z praxe

cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

 • sazby zahraničního stravného, snižování stravného
 • kapesné
 • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady)
 • upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v roce 2020
 • náhrady při návštěvě člena rodiny

vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)

 • alternativy výkonu práce
 • cestovní náhrady
 • související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele

cestovní náhrady v souvislosti s evropskou úpravou vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí

 • způsob výpočtu náhrady
 • nejčastější chyby

výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)

vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů

cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)

teambuilding

rizika související s pracovní cestou a jejich řešení

 • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
 • příklady
 • daňové posouzení

přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance

 • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
 • příklady

vyúčtování pracovních cest

 • lhůty
 • příklady vyúčtování v různých cizích měnách
 • účtování u zaměstnavatele
 • kurzové rozdíly

rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře

cestovní náhrady členům orgánům právnických osob

judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad

náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor