Detail kurzu

INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2024

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy EU a na změny účinné od 1. 1. 2023 a platné pro rok 2024.

Obsah kurzu

• definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění,
• základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy,
• nová definice referenčního období,
• definice předmětu vykazování, tzn. vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.),
• pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT včetně definice nových údajů uváděných do výkazů INTRASTAT při vykazování odesílání zboží od 1. 1. 2022,
• nový seznam kódů povahy transakce účinný od 1. 1. 2022,
• postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží,
• zjednodušené vykazování při nepřekročení prahu 20 000 000 Kč,
• pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT,
• definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT,
• praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací,
• příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice a získat infomace o změnách platných od ledna 2024.

Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

Certifikát ANO Poznámka k ceně

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Hodnocení
Organizátor