Detail kurzu

Pomaturitní studium – příprava na lékařské fakulty – bez statutu studenta

Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze

Popis kurzu

Připravte se s námi na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství nebo přírodní vědy. Rozsah a výběr učiva jsme sestavili ve spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Studium je speciálně zaměřeno na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Obsah kurzu

Hlavním cílem přípravy je komplexnost, tedy probrání všech témat a úloh, které jsou v přijímacích zkouškách zahrnuty. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. V případě, že máte maturitu z tohoto školního roku a hledáte kurz se statutem studenta, pokračujte sem. 

Co můžete očekávat?
  • prohloubení znalostí z chemie, biologie a fyziky
  • zvládnutí základů lékařské etiky
  • osvojení základů latiny se zaměřením na lékařskou terminologii
  • rozbory odborných lékařských textů
  • interaktivní a zajímavý styl výuky
  • 10 hodin výuky angličtiny a latiny a 15 hodin odborných předmětů týdně

Cílová skupina

uchazeči o studium na lékařských fakultách
Hodnocení
Organizátor