Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze

Ústav jazykové a odborné přípravy byl založen v září roku 1974 jako zařízení Univerzity karlovy pro organizaci a metodiku přípravy zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách a pro výuku dalších cizinců, v roce 1986 se činnost ústavu rozšířila o výuku cizích jazyků. ÚJOP UK zaštiťuje výuku cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě UK a na dalších vysokých školách. Od roku 2005 zajišťuje výuku anglického a německého jazyka na České správě sociálního zabezpečení, od roku 2006 výuku angličtiny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ústav je akreditovaným centrem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín