Detail kurzu

Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům. 
Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Cílová skupina

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu

Kontaktní osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnocení




Organizátor



Další termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat