Detail kurzu

Chůva pro děti v dětské skupině, Karviná (rekvalifikace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

Součástí kurzu je praxe v dětské skupině, kterou vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu! V ceně kurzu obdržíte také studijní materiály.

Obsah kurzu

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem

 • vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách

3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologie a hygieně

 • rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění, prevence infekčních chorob, vybavení lékárničky

4. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

 • stavba lidského těla včetně odlišnosti u dětí

5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

 • zásady bezpečné manipulace

6. Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • základní hygienické návyky, motivace dítěte

7. Zásady zdravého životního stylu podle věku dítěte

 • výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim

8. Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 • hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody

9. Nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska

 • agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání, hranice, opatření, komunikace

10. Vývojové etapy dítěte a podpora sociálně emočního vývoje dítěte

 • stadia psychomotorického vývoje, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách

11. Etické principy při práci chůvy

 • zásady správného chování, psychohygiena, etika, morální hodnoty

12. Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • legislativa, právní podmínky, ochrana osobních údajů

13. Provozní a hygienická pravidla v dětské skupině

 • hygienické požadavky na prostory a stravování, provozní a administrativní podmínky

14. Praxe v dětské skupině


Kvalifikační a vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost, bez logopedické vady

Rozsah kurzu: celkem 170 hodin (90 hod. teorie a 80 hod. praxe) + zkouška u autorizované o­soby

Zkouška: Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, PK 69–073-M

Výstupní doklad: Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva pro děti v dětské skupině“, celostátně platné

Akreditace MŠMT ČR: MSMT-20511/2022-3

Cílová skupina

Rekvalifikační kurz je vhodný pro zájemce, kteří nemají potřebné znalosti a dovednosti k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace, která se řídí Kvalifikačním a hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací.
Certifikát Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat