UNIT s.r.o.

Působíme od roku 1992 a naším cílem je kvalitně proškolit a vzdělávat pracovníky v technických a zákonných profesích.
Spolupracujeme s velkou řadou kvalitních lektorů, tvůrců norem či specialistů významných firem z celé České republiky.

 • Organizujeme kurzy jak pro jednotlivce, tak umíme i komplexní řešení pro firmy na míru,
 • odbornou náplň přizpůsobíme vždy podle potřeb firmy,
 • hlídáme termíny periodických školení, aby Vám nepropadlo osvědčení,
 • spolupracujeme na projektech zaměřených především na praxi technických oborů.

V roce 2014 jsme koupili vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL, spol. s r.o. Novými jednateli jsou Ing. David Tomíška a Jan Lojkásek.
Filozofie společnosti IN-EL je nám velmi blízká. Akvizice firmy a jejích odborníků nám umožnila rozšířit a ještě více prohloubit aktivity v oblasti elektro vzdělávání.

AKREDITACE MVČR 
máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

ELEKTRO
 • revizní technik elektrických zařízení - základní kurz, rozšíření nebo prodloužení platnosti osvědčení,
 • školení a přezkoušení dle NV č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
PLYN a TLAK
 • revizní technik plynových zařízení,
 • montážní pracovník a obsluhy plynových zařízení,
 • obsluhy tlakových nádob a topiči nízkotlakých kotelen.
RADIAČNÍ OCHRANA a ATOMOVÝ ZÁKON
 • pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji,
 • pro pracoviště se zubním rentgenovým zařízením
BROADCASTING 
(TV a rozhlasové vysílání), mobilní a satelitní komunikace, internet věcí (IoT)
 • tradiční a vysoce odborná konference RADIOKOMUNIKACE,
 • televizní kabelové rozvody (TKR)
 • společné televizní antény (STA)
DALŠÍ TECHNICKÁ ZÁKONNÁ ŠKOLENÍ
 • vyhrazená technická zařízení,
 • zdvihací zařízení a vazači břemen,
 • pohyblivé pracovní plošiny, zdvihací rampy,
 • manipulační vozíky,
 • BOZP, skladovací zařízení aj.
 • požární ochrana a ochrana průmyslových zařízení před výbuchem
  • dokumentace o ochraně před výbuchem, 
  • stanovení rizik pro průmyslová zařízení s nebezpečím výbuchu, 
  • analýza iniciačních zdrojů a poradenství v oblasti certifikace výrobků pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Legislativa a právo
 • zákon o zadávání veřejných zakázek,
 • rodinné právo.

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín