Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelavanie

Sme občianske združenie, organizácia ktorá má charakter otvorenej občianskej organizácie a naším poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne medziľudských a partnerských vzťahov a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov. Cieľom združenia je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie osoby, ktoré majú záujem o pomoc pri budovaní a spravovaní zariadení sociálnych služieb (ZSS) a služieb zamestnanosti (SZ).

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín