Polytechna Consulting, a.s.

WE KNOW HOW

Polytechna Consulting, a.s. má dlouholetou tradici jako poradenská a vzdělávací společnost s kvalitním zázemím, která splňuje vysoké nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Našim obchodním partnerům přinášíme komplexní řešení na vysoké odborné úrovni, osobní přístup, profesionalitu, komfort a jistotu.

PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ S VYUŽITÍM DOTACÍ EU Úspěšnost námi zpracovaných projektů je 94 %. Nabízíme projektové poradenství a servis při získávání finančních prostředků ze všech dotačních titulů EU

 • monitoring dotačních příležitostí
 • odborné konzultace v průběhu přípravy projektu
 • zpracování projektové žádosti o dotaci
 • dotační management, administrativní a organizační podporu v průběhu realizace projektu
 • metodické vedení při zpracování mo­nitorovacích zpráv
 • zajišťování veřejných zakázek

FIREMNÍ KURZY Jazykové vzdělávání – ucelený systém jazykové přípravy od auditu jazykové vybavenosti (vč. TOEIC, TFI, VIDAF), přes definování jazykových kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice až po nastavení programů pro obecnou či tematicky odborně zaměřenou výuku ve 39 jazycích. Výuka češtiny pro zahraniční zaměstnance. Dle Vašich představ a zadání přizpůsobíme parametry kurzu:

 • čas a místo výuky, intenzitu kurzu, typ zkoušky (KET, PET, FCE, BET, ZD, ZM aj.)
 • osobnost lektora – navrhneme Vám kvalifikovaného lektora s pracovní zkušeností z Vašeho oboru
 • styl a formu výuky – skupinové a individuální kurzy i kurzy respektující časové vytížení (Blended learning)
 • zaměření podle oborové specializace i profesní pozice

Interkulturní management – multikulturní prostředí ve firmách a pracovních týmech

 • jak spolupracovat s kolegy či pochopit myšlení a chování klientů z odlišných kulturních prostředí
 • odlišnosti různých kultur v chápání hodnot, rozdělování rolí, autoritě a přístupu k lidem, pracovním úkolům – dodržování termínů i ve vytváření vzájemné důvěry
 • důležitost vnímání a respektování verbálního, ale i neverbálního projevu, etiketa a kulturní standardy
 • různost jako nástroj ke vzájemnému obohacování

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ Komplexní služby s vysokou odbornou a technickou úrovní překladů „z“ a „do“ více než 35 jazyků, včetně jazyků znakových, z cizího jazyka přímo do cizího jazyka bez převodu do češtiny:

 • překlady běžných textů z audio a videozáznamů, odborné překlady (ekonomické, vědecké, lit. texty…)
 • tlumočení konsekutivní, simultánní, doprovodné (např. exkurze, kulturní a společenské akce), obchodní (odborná jednání, semináře, prezentace), technické – školení pro strojírenské, stavební a další profese
 • soudní ověření textů

SMLUVNÍ PORADENSTVÍ

 • vypracování návrhů smluvních dokumentů v požadované jazykové verzi
 • oponentury, korektury, nezávislé posudky smluvních dokumentů
 • účast na projednávání smluvních dokumentů, sta­novení rizik
 • poradenství v personální, daňové, celní aj. problematice

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO DOBROVOLNÍKŮ OSN

 • národní kontaktní místo United Nations Volunteers pro ČR
 • registrace a nábor dobrovolníků a stážistů pro rozvojové a mírové mise OSN
 • školení a odborný servis při výjezdech dobrovolníků do rozvojových zemí

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín