Český institut interních auditorů. o.s.

Český institut interních auditorů (dále jen ČIIA) je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA nabízí:

  • širokou škálu vzdělávacích kurzů a seminářů (pro členy za zvýhodněné ceny), zaměřených na otázky zřizování a působnosti útvarů auditu a na zvyšování odborné úrovně auditorů
  • pravidelné informování členů o aktivitách ČIIA a o aktuálních otázkách interního auditu v čtvrtletníku „INTERNÍ AUDITOR“
  • pro všechny členy bezplatný přístup do studovny a knihovny ČIIA obsahující cca 470 převážně zahraničních titulů publikací a dalších tiskovin k problematice interního auditu
  • setkávání interních auditorů z ČR a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór interních auditorů, klubových večerů a konferencí (národních i mezinárodních)
  • zprostředkování kontaktů s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu
  • vydávání překladů standardů pro praxi interního auditu a dalších odborných původních i přeložených publikací
  • možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA) a dalších zkoušek (CGAP, CCSA, CFSA)

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín