Detail kurzu

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním (maturita), kteří se chtějí naučit vytvářet internetové stránky, programovat v jazyce PHP, efektivně pracovat s kaskádovými styly CSS, formátovat texty, odstavce, tabulky a další součásti svých WWW stránek v jednotném stylu.

Obsah kurzu

HTML

Posluchač bude seznámen se základními pojmy z oblasti tvorby a práce s www stránkami. Naučí se HTML tak, aby mohl vytvářet plně funkční www stránky.

 • Hlavička stránky
 • Tělo stránky
 • Odstavce, zarovnání čáry, barvy
 • Typ, velikost, řez písma
 • Odrážky, číslování
 • Odkazy
 • Obrázky
 • Tabulky
 • Rámy
 • Formuláře
 • Testování stránek, FTP přístup
 • Způsob zveřejnění stránek na internetu, přidání odkazu na nejznámější vyhledávače
 • Redakční systém, seznámení s placeným systémem tvorby a udržování www stránek
 • Kde lze koupit „doménu II. úrovně“, co je to hosting a kde ho lze objednat 1
CSS

Posluchač se seznámí s kaskádovými styly, které rozšiřují možnosti formátování HTML tagů a naučí se využívat rozšířené možnosti formátování pomocí CSS.

 • Základní pojmy
 • Slučování stylů
 • Třídy HTML značek – selekce
 • Použití jedné třídy pro více značek, Identifikátory, Výjimky
 • Značka, Pseudotřídy, Překrývání stylů
 • Definice jednoho stylu pro více html dokumentů
 • Možnosti stylu
 • Umístění a okraje odstavce
PHP

Posluchač je seznámen s programovacím jazykem PHP, který mu umožní obohatit webové stránky o interaktivní prvky, případně vytvářet kompletní webové aplikace, které by jinak nebyly s využitím čistého PHP možné. Současně si osvojí obecné základy programování, které může zužitkovat v případě studia jiného programovacího jazyka.

 • Úvod, seznámení s jazykem, jak nainstalovat
 • Psaní skriptů, příkaz echo
 • Proměnné, matematické operace
 • Podmínky, logický součin a součet
 • Přijímání dat z formulářů
 • Cykly, inkrementace, dekrementace
 • Vlastní funkce
 • Pole
 • Základní funkce pro práci s řetězci
 • Funkce pro práci s datem a s časem
 • Include a require
 • Cookies
 • Session
 • $_SERVER, zaokrouhlování čísel
 • Práce se soubory
 • Práce s adresáři
 • Upload souborů
 • Vynucené stažení souborů

Cílová skupina

požadujeme ukončené středoškolské vzdělání a uživatelskou znalost počítače a internetu

Poznámka k ceně

Cena při minimálním počtu 8 uchazečů

Hodnocení
Organizátor