Detail kurzu

Angličtina - více pokročilí (B2)

EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

Popis kurzu

Rozvíjet jazykové dovednosti a slovní zásobu

Obsah kurzu

Systém časů: přítomný, minulý a budoucí jednoduchý a průběhový, předpřítomný jednod. a průběhový, činný a trpný rod, gerundia, tázací formy: předmětná a podmětná otázka, nepřímé ot., tázací dovětky, vyjádření kvantiy, budoucí tvary: will a going to, jednod. přít. čas a průběhový přít. čas, budoucí průběhový, budoucí perfekum, may, might, could,vztažné věty, přítomné a minulé příčestí, vyjádření stupně určitosti: must, might, may, could, can´t, vyjádřování zvyku v přítomnosti a minulosti, hypotézy: should have done, wish, třetí kondicionál, členy Témata: životní styl, turistika, knihy a filmy, životní zkušenosti, telefonická konverzace, domluvení schůzky, popis místa, formální a neformální dopisy, emaily, různé etapy života výhody a nevýhody, ..

Cílová skupina

pro širokou veřejnost

Poznámka k ceně

Cena je orientační - závislá na druhu kurzu a termínu - podrobnosti na www stránkách organizace nebo na dotaz

Hodnocení
Organizátor