Detail kurzu

Školení PO pro zaměstnance

Marcela Skalická - ZaŠkol

Popis kurzu

Kurz je určen pro všechny zaměstnance v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejících vyhlášek a českých státních norem.

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce § 103, odst. 2.

Obsah kurzu

 • Použitá legislativa, zkratky
 • Požární ochrana
 • Zákon o požární ochraně
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • Základní povinnosti fyzických osob
 • Organizace zabezpečení požární ochrany
 • Seznámení s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Čísla tísňového volání
 • Požární evakuační plán
 • Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
 • Seznámení se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • Seznámení s rozmístěním a se způsobem požití prostředků požární ochrany na pracovišti
 • Seznámení s funkcí a způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovištích

Cílová skupina

Všichni zaměstnanci vyjma vedoucích zaměstnanců.

Certifikát Certifikát platný 1 rok Poznámka k ceně

Cena se snižuje se vzrůstajícím počtem objednaných školení.

Kontaktní osoba

Marcela Skalická
+420 724 045 504
zaskol@zaskol.cz

Hodnocení
Organizátor