Detail kurzu

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA

Orange Academy

Popis kurzu

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC – rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA

Pro koho je kurz určen:

Začátečníkům, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základů personalistiky.

Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí svoje znalosti zdokonalit.

Všem, kteří chtějí získat oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

V kurzu se naučíte:

Kurz je koncipován tak, aby absolvent uměl komplexně vést mzdové účetnictví pro malé a střední firmy a měl základní znalosti z personalistiky.

nauíte se zádávat mzdy do učetního programu POHODA.

Je kladen velký důraz na procvičování získaných znalostí na praktických příkladech, aby si účastníci novou látku zažili a v praxi s ní neměli potíže.

Studijní materiály:

Prověřená učebnice založená na praktických příkladech, kterou vytvořili odborníci Orange Academy speciálně pro kurz Mzdové účetnictví.

Získáte přístup do nejmodernějšího e-learningu, kde si můžete procvičovat rozšiřující příklady, ověřit si své znalosti formou různých testů nebo komunikovat s lektory.

Osvědčení:

Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.

Můžete použít jako jeden z podkladů pro získání živnostenského oprávnění pro profesi mzdové účetní.

Osnova kurzu

Osobní spis

Seznámení se zákoníkem práce

Pracovní poměr (vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru)

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti

Pracovní doba (délka pracovní doby, evidence pracovní doby, přestávky)

Dovolená (druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené)

Překážky v práci (na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele)

Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení pracovních úrazů, náhrada škody)

Úřad práce (povinnosti k úřadu práce, zaměstnávaní cizinců)

Rozdíl mezi mzdou a platem

Průměrný výdělek (rozhodné období, výpočet průměrného výdělku, využití průměrného výdělku)

Srážky ze mzdy (výpočet srážek)

Finanční úřad (povinnosti k finančnímu úřadu, seznámení se s formuláři)

Daň ze závislé činnosti (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, záloha na daň příjmu, srážková daň, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňové zvýhodnění)

Zdravotní pojištění (volba a změna zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného, doklady vyžadované zdravotní pojišťovnou, )
Sociální pojištění ( pojistné na sociálním zabezpečení, výpočet a odvod pojistného, dávky nemocenského pojištění)

Důchodové pojištění (evidenční list důchodového pojištění)

Zadávání mezd do učetního programu POHODA

Napsali o nás:

Klára Zezulová kurz Brno Teorie obohacená o příklady z praxe. Ochota pí Prátové odpovídat dokola na podobné otázky a její trpělivost, školení bylo pro mě srozumitelné a díky pí Prátové pochopitelné. Největší přínost je, že lektorka je i v praxi mzdová účetní.

Lenka Macalíková Ostrava

Spousta věcí z praxe – vše na praktických příkladech. Lektorka měla velký přehled a daném tématu a mohli jsme se na ní obrátit s jakoukoli otázkou z oblasti mzdového účetnictví

Hodnocení
Organizátor